CARINSKI PROGRAMI

 • LIMCAR aplikacija omogućuje izradu carinskih dokumenata te razmjenu poruka sa carinskom upravom direktno iz programa
  • Uključeni šifrarnici za lakši rad u programu
  • Ispis rekapitulacija, obračuna, koleta, …
  • Automatizirani obračun podataka
  • Kontrola unosa podataka
  • Moduli:
   • ICS – Sustav kontrole uvoza Zajednice
   • HRAIS – Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija
   • NCTS – Sustav kontrole provoza
   • ECS – Sustav kontrole izvoza
   • Skraćena deklaracija za privremeni smještaj
   • Zahtjev za zdravstveni pregled
 • INTRASTAT – Izvještavanje toka robe unutar EU
  • Intrastat aplikacija Vam omogućuje jednostavno kreiranje i slanje izvješća prema uputama državnog zavoda za statistiku
  • Posebnosti
   • Omogućeno izvještavanje više tvrtki
   • Omogućeno izvještavanje za otpremu i primitak
   • Uključeni šifrarnici za lakši rad u programu
   • Omogućeno slanje izvornog obrasca, praznog obrasca, nadomjesnog i brisanje prethodno dostavljenog obrasca direktno iz programa
   • Omogućeno popunjavanje po fakturama
   • Kontrola unosa podataka
   • Ispis izvješća, rekapitulacija, obračuna
  • Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.
   • Vrijednost praga uključivanja za 2017. za primitke iznosi 1 700 000 kuna
   • Vrijednost praga uključivanja za 2017. za otpremu iznosi 750 000 kuna.
  • Sukladno EU i nacionalnim zakonskim okvirima, svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti), koji:
   1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU,
   2. posjeduju hrvatski PDV broj,
   3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat,
   OBVEZNI su SAMOSTALNO prijaviti se u Intrastat sustav Republike Hrvatske!
  • Prijavu u Intrastat sustav potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg Intrastat praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ukoliko je u istom mjesecu prekoračen Intrastat prag i za primitke i za otpreme).
  • Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja, ukoliko prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u Intrastat sustav i podnositi izvješća za Intrastat istraživanje. Izvješća se podnose za oba toka, bez obzira da li vrijednost tog drugog toka prelazi utvrđenu vrijednost praga uključivanja za taj tok.