PROGRAMI PO NARUDŽBI

Radimo i programe po želji korisnika. To se odnosi na raznovrsne modifikacije naših programa, ali i stvaranje potpuno novih.
Modifikacijom naših programa nastojimo učiniti optimalna programska rješenja za poslovanje klijenata, odnosno pratimo njihove potrebe, planove te navike i običaje u poslovanju.
Visoka stručnost naših djelatnika jamstvo je da možemo ispuniti gotovo sve postavljene zadaće i zahtjeve.