FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

Programski sustav za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, te za vođenje salda konti kupaca i dobavljača te glavne knjige. Prilikom unosa ulaznog ili izlaznog računa kreira se i temeljnica za glavnu knjigu na osnovu odabrane sheme kontiranja promjenjive od strane korisnika. U programski modul je integrirano vođenje blagajne i knjige primitaka i izdataka (za obrtnike). Omogućeno je automatsko knjiženje dokumenata iz prodaje (kalkulacija, račun i sl.) u knjige ulaznih i izlaznih računa, te automatsko kreiranje temeljnice za salda konti i glavnu knjigu po shemi knjiženja koju korisnik može sam definirati ili mijenjati. Svi izvještaji i rekapitulacije (lista otvorenih stavaka, kompenzacija i sl.) mogu se snimiti i u excel ili pdf formatu što umnogome olakšava poslovnu komunikaciju. U sklopu programskog sustava osim standardnih sintetičkih i analitičkih izvještaja postoji i mnogo dodatnih izvještaja po raznim kriterijima koji na efikasan način pomažu vođenju poslovanja i sl.