PROGRAM OBRAČUN PLAĆA

Programski sustav za obračun zarada djelatnika s mnogo naprednih  mogućnosti omogućava brzi unos podataka s minimalnom mogućnošću pogreške. Modul nudi izbor direktnog unosa netto ili brutto vrijednosti plaće na osnovu kojeg se izračunavaju sve ostale vrijednosti, odnosno cijela plaća.
Programski sustav ima opciju zaključavanja plaće da se spriječi eventualna slučajna promjena već obračunate plaće, a uz sve standardne mjesečne i godišnje izvještaje, ima i puno dodatnih izvještaja i rekapitulacija za kvalitetnije praćenje poslovanja. Navedeni sustav omogućava kreiranje JOPPD obrasca i pripadajuće xml datoteke koja se može učitati u ePoreznu. Podržan je i SEPA standard te formiranje elektroničke datoteke za isplatu plaća s ukupnim terećenjem računa. Modul se po potrebi može proširiti s evidencijom radnog vremena i evidencijom radnika.