USLUGE SERVISA I CJENIK USLUGA SERVISA

LIMEX – CJENIK SERVISA
SERVIS PC RAČUNALA
Dijagnostika kvara računala 50,00kn
Sklapanje komponenti PC računala 150,00kn
Potpuna reinstalacija operativnog sistema – Windows sa pripadajućim
driverima (uključuje instalaciju besplatnih korisnih alata)
250,00kn
Čišćenje od virusa i optimizacija sustava 250,00 kn
Instalacija dodatnih (profesionalnih) programa 250,00kn
Ugradnja pojedinačne komponente u računalo uključujući instalaciju drivera 75,00kn
Popravak računala – jednostavni – 1 sat rada servisera 150,00kn
Popravak računala – složeni – potrebna upotreba softverskih ili drugih
dijagnostičkih alata i/ili testnih dijelova – 1 sat rada servisera
250,00kn
SERVIS LAPTOPA
Dijagnostika kvara laptopa 50,00kn
Instalacija ili reinstalacija operacijskog sustava, uključujući drivere i update 250,00kn
Čišćenje laptopa od virusa 50,00kn
Popravak laptopa – jednostavni – 1 sat rada servisera 150,00kn
Popravak laptopa – složeni – potrebna upotreba softverskih i drugih
dijagnostičkih alata i/ili testnih dijelova – 1 sat rada servisera
250,00kn
Popravak grafičke kartice laptopa – rework 350,00kn
Popravka grafičke kartice laptopa – reballing (zamjena lemnih kuglica) 600,00kn
Popravak manjih dijelova ekrana (flat kabel, panti, nosači, osvjetljenje…) 50,00kn
Čišćenje laptopa od prašine i zamijena termalne paste 300,00kn
SPAŠAVANJE PODATKA
Dijagnostika medija za spas pTodataka    (HDD/SSD/SD CARD MOBITEL) 50,00kn
Spašavanje podataka sa ispravnih diskova 200,00kn
Spašavanje podataka sa neispravnih diskova     cijena na upit nakon dijagnostike 500,00
kn +
OSTALE SERVISNE USLUGE
Udaljeno servisiranje TeamViewerom/ za 1 sat rada servisera /
obračunska jedinica 15 min
160,00kn
Umrežavanje dva ili više računala 300,00kn
Poduka na računalu 150,00 kn/sat
Provjera sigurnosnih postavki računala i postavljanje antivirusne
i antispyware zaštite
200,00kn
Čišćenje računala zrakom pod visokim pritiskom (samo u servisu) 100,00kn
Instalacija ADSL paketa, povezivanje računala, TV-a i postavljanje mail adrese 200,00kn
Povezivanje i konfiguracija računalne periferije (printera, skenera, monitora, itd.) 150,00kn
Postavljanje kućne bežične mreže (wireless) sa sigurnosnim postavkama protiv                 upada na mrežu 200,00kn
Podešavanje internet konekcije i e-maila 150,00kn
PICK-UP & RETURN USLUGA  
računalo ili laptop možete poslati do nas dostavnom službom i u najkraćem roku
ćemo Vam dati optimalnu cijenu i vrijeme popravka
60,00kn
 Hitne intervencije van radnog vremena  +50%